PSG

Regulamin

 

1 Rodzice/opiekunowe uczniów szkoły polskiej zostają jednocześnie członkami Stowarzyszenia Polskiego Groningen.
2 Lekcje odbywają się w wyznaczonych lokalach. Zabrania się dzieciom wchodzenia do innych, nie wynajmowanych przez szkołę pomieszczeń.
3 Szkoła jest otwierana 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
4 Zajęcia trwają 3 godziny (z przerwą włącznie).
5 Dzieci w czasie zajęc zostają pod opieką nauczycielek i dyżurujących rodziców.
6 Dzieci spędzają przerwy pod opieką rodziców dyżurujących w miejscach wyznaczonych przez nauczycieli.
7 Rodzice są zobowiązani do pełnienia dyżurów na przerwach według listy dyżurów ustalonej na początku roku szkolnego .
8 Rodzice dyżurujący zobowiązani są do pomocy w porządkowaniu lokali klasowych po zakonczeniu zajęć.
9 Dzieci zostają odebrane przez rodzicow w momencie zakończenia zajęć.
10 Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci poza lokalem szkolnym przed i po rozpoczęciu zajęć.
11 Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielom nieobecności dzieci na lekcjach.
12 Opłaty za szkołę:    
  12.1 Opłata wpisowa  
    12.1.1 Jednorazowa opłata wpisowa wynosi € 10 za pierwsze dziecko i € 6 za kolejne dziecko
    12.1.2 Opłatę wpisową należy uregulować w przeciągu 2 tygodni od daty wpisu.
  12.2 Czesne    
    12.2.1 Czesne za rok szkolny wynosi € 135 za pierwsze dziecko/uczestnika i € 80 za kolejne dziecko/uczestnika
    12.2.2 Opłatę za pierwsze półrocze należy uregulować do dnia 1 października bieżącego roku.
    12.2.3 Opłatę za drugie półrocze należy uregulować do dnia 1 marca bieżącego roku.
    12.2.4 Istnieje możliwość opłat kwartalnych (daty w roku bieżącym):
      12.2.4.1 Opłatę za pierwszy kwartał należy uregulować do dnia 1 października
      12.2.4.2 Opłatę za drugi kwartał należy uregulować do dnia 15 grudnia
      12.2.4.3 Opłatę za trzeci kwartał należy uregulować do dnia 1 marca
      12.2.4.4 Opłatę za czwarty kwartał należy uregulować do dnia 15 maja
  12.3 Opłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Polskiego Groningen (numer konta poniżej).
       
       
       
       
               
Przewiń do góry