PSG

Over de school

In Nederland wonen veel Polen die vanwege diverse redenen zijn geemigreerd. Wat hen met elkaar verbindt is hun wens om contact te blijven houden met Poolse taal, cultuur en tradities. Tegelijkertijd wonen in Nederland veel mensen die niet van Poolse afkomst zijn maar die ook dezelfde wens hebben.

Sinds september 2004 vormt Poolse School Groningen een ontmoetingsplaats, die al deze mensen bijeenbrengt door lessen en bijeenkomsten te organiseren.

Reguliere bijeenkomsten vinden plaats 20 keer per jaar op zaterdagen vanaf 10:00 uur tot 12:30 uur. Het lesrooster is te vinden hier.

Onze school wordt mede gefinancierd door Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uit middelen van Kancelaria Senatu RP.

Schuiven naar boven