Nowy Rok Szkolny 2014/2015 – Zapraszamy!Het nieuwe schooljaar 2014/2015- welkom!

Nowy Rok Szkolny 2014/2015 – Zapraszamy!Het nieuwe schooljaar 2014/2015- welkom!

Witamy po wakacjach! Zapraszamy serdecznie na 10-tą Inauguracje Roku Szkolnego w Polskiej Szkole Groningen w nowym budynku! Dzień otwarty odbędzie się w godzinach od 13:00 – 16:00. Proszę zwrócić uwagę na załącznik dotyczący parkowania.

Do zobaczenia / tot ziens!
Magda, Kasia, Magda & Andries

Załącznik parkowania:
Mapa parkowania Polska Szkoła

nowy rok 2014

Welkom op school na de vakantie! Graag nodigen wij u uit om de 10e Schooljaar opening van Poolse School Groningen bij te wonen. De open dag start om 13:00 uur en zal tot 16:00 uur duren. Graag aandacht voor de bijlage m.b.t. parkeren.

Tot ziens!
Magda, Kasia, Magda & Andries

Bijlage parkeren:
Kaartje parkeren Polska Szkoła

Nieuwe schooljaar 2014