reglement

1.    Ouders/verzorgers van de leerlingen van de Poolse School zijn tevens leden van de Poolse Vereniging Groningen.

2.    De lessen vinden plaats in de aangegeven lokalen. Het is de kinderen niet toegestaan andere ruimtes van het gebouw, niet door de Poolse School gereserveerd, te betreden.

3.    De school gaat open 15 minuten voor aanvang van de lessen.

4.    De lessen duren 3 uur inclusief pauze.

5.    De kinderen zijn tijdens lessen onder toezicht van leraressen en assisterende ouders.

6.    De pauzes verblijven de kinderen in door de leerkrachten aangegeven ruimtes onder toezicht van de dienstdoende ouders.

7.    Ouders verplichten zich ertoe toezichtsdiensten te draaien volgens het rooster zoals opgesteld aan het begin van het schooljaar.

8.    Dienstdoende ouders zijn verplicht de klaslokalen na afloop van de lessen te helpen opruimen.

9.    Als de les afgelopen is worden de kinderen door de ouders/verzorgers opgehaald.

10.  De school is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen buiten het schoolgebouw vóór aanvang en na afloop van de
lessen.

11.  De ouders zijn verplicht afwezigheid van hun kinderen voor de les te melden bij de leerkrachten.

12.  Kosten voor deelname aan de school:

13.1. Inschrijfgeld:

13.1. 1. Eenmalig inschrijfgeld van € 10 voor het eerste kind/deelnemer en € 6 voor elk volgend kind/deelnemer.

13.1.2. Het inschrijfgeld dient te zijn voldaan zijn niet later dan 2 weken na de inschrijfdatum.

13.2. Schoolgeld

13.2.1. Het schoolgeld is € 135 per jaar voor het eerste kind/deelnemer en € 80 voor elk volgend kind/deelnemer.

13.2.2. Schoolgeld voor het eerste halfjaar dient voor 1 oktober van het lopende schooljaar voldaan te zijn.

13.2.3. Schoolgeld voor het tweede halfjaar dient voor 1 maart van het lopende schooljaar voldaan te zijn.

13.2.4. Het is ook mogelijk gespreid te betalen in vier termijnen (data in het lopende schooljaar):

13.2.4.1. Het eerste kwartaal (1/4 van de totaalsom) dient voor 1 oktober betaald te worden.

13.2.4.2. Het tweede kwartaal (1/4 van de totaalsom) dient voor 15 december betaald te worden.

13.2.4.3. Het derde kwartaal (1/4 van de totaalsom) dient voor 1 maart betaald te worden.

13.2.4.4. Het vierde kwartaal (1/4 van de totaalsom) dient voor 15 mei betaald te worden.

13.3. Het schoolgeld dient overgemaakt te worden op de bankrekening van de Poolse Vereniging Groningen (zie voor het rekeningnummer hieronder).