Polska Cafe

Projekt POLSKA CAFE – spotkania z polonijnymi ekspertami w Groningen prowadzony
jest dla Polonii i osób powiązanych z Polską zamieszkujących cztery północno-wschodnie
prowincje Niderlandów (Holandii) – prowincję Groningen, Friesland, Drenthe i Overijssel.
Projekt POLSKA CAFE – spotkania z polonijnymi ekspertami w Groningen jest
kontynuacją popularnego projektu Polska Cafe zrealizowanego przez Polskie
Stowarzyszenie Groningen w latach 2014-2015 roku, który do dziś został w pamięci
tutejszej Polonii.