Polska Cafe

Projekt Polska Cafe Groningen Polskiego Stowarzyszenia Groningen jest dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie struktur organizacji polonijnych w Belgii, Holandii i Niemczech
Wsparcie w ramach projektu dotyczy m. in. dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, ubezpieczenia, wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych oraz innych kosztów funkcjonowania organizacji.

Projekt POLSKA CAFE – spotkania z polonijnymi ekspertami w Groningen prowadzony
jest dla Polonii i osób powiązanych z Polską zamieszkujących cztery północno-wschodnie
prowincje Niderlandów (Holandii) – prowincję Groningen, Friesland, Drenthe i Overijssel.
Projekt POLSKA CAFE – spotkania z polonijnymi ekspertami w Groningen jest
kontynuacją popularnego projektu Polska Cafe zrealizowanego przez Polskie
Stowarzyszenie Groningen w latach 2014-2015 roku, który do dziś został w pamięci
tutejszej Polonii.