O nas

NASZA SZKOŁA

Polska Szkoła Groningen powstała w 2004 roku z inicjatywy kilkorga rodziców, poszukujących dla swoich dzieci miejsca gdzie mogłyby mieć kontakt z językiem polskim.  Stworzyli oni Polskie Stowarzyszenie Groningen, które dotychczas działa dzięki pracy wolontariuszy. 

Polska Szkoła Groningen  jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, dzieci i dorosłych z Groningen i nie tylko. Od lat na zajęcia w szkole uczęszczają do nas uczniowie z graniczących z Groningen prowincji Niderlandów: Groningen, Drenthe, Overijssel i Friesland

Polska Szkoła Groningen jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii – krajowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.

 Szkoła oferuje lekcje języka polskiego dla dzieci i dorosłych, organizuje również różne wydarzenia, które pomagają utrzymywać kontakt z polską kulturą i tradycją. Przyjaźń, szacunek dla różnorodności i dbałość o człowieka, jego dziedzictwo kulturalne i środowisko naturalne, są myślami przewodnimi w naszych zajęciach. 

Szkoła pełni nie tylko funkcję edukacyjną. Jest również miejscem spotkań Polaków mieszkających w Groningen i okolicach. W soboty, w które odbywają się lekcje można przyjść na kawę, porozmawiać i miło spędzić czas. 

Przy szkole działa Biblioteka Szkolna, w której znajduje się prawie tysiąc książek, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. 

NASZE ZAJĘCIA 

W naszej szkole uczą się i dzieci i dorośli. Najmłodsi uczą się polskiego poprzez zabawę i zajęcia plastyczne, podczas gdy starsze dzieci realizują program nauczania języka polskiego dopasowany do znajomości języka polskiego. Nasi uczniowie biorą regularnie udział  w różnych konkursach, krajowych i międzynarodowych  takich jak Wierszowisko, Konkurs Plastyczny czy Dyktando Polonijne Beneluxu. 

Nastolatkom i dorosłym słuchaczom naszej szkoły proponujemy zajęcia z języka polskiego jako obcego. 

OPŁATY: 

  • wpisowe: 10€ za (jednorazowo) za pierwsze dziecko i 6€ za drugie dziecko i kolejne
  • czesne: 135€/rok pierwsze dziecko/uczestnika i 80€/rok za drugie dziecko/uczestnika

PSG jest organizacją wolontariacką, opłaty za szkołę są m.in. na wynajem sali i pomoce dydaktyczne.  

Na nasze zajęcia można zapisać się przez cały rok wypełniając formularz: 

NASZ ZESPÓŁ

ZARZĄD:

Magdalena Dijkstra-Engel (przewodnicząca)

Katarzyna Veltman (skarbnik)

Alex Meulemans (członek zarządu)

NAUCZYCIELE:

Eliza Heller

Iwona Cisowska- Dumont

Magdalena Kluza

Julia Krupecka

DOFINANSOWANIE 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Holandii i
Norwegii i na Słowacji.


Kwota dotacji: 4.570 PLN w 2022 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 321 710,55 PLN
Zadanie publiczne ”Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Holandii i Norwegii i
na Słowacji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.